UBCKNN chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Bình luận đã bị đóng.