Thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Công ty cổ phần xây dựng số 7 trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông về việc chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ngày Đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Quý vị cổ đông quan tâm vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

File đính kèm

Trân trọng!

Được đăng vào: Th2 19, 2019 @ 08:26

Bình luận đã bị đóng.