Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Công ty cổ phần xây dựng số 7 trân trọng gửi đến quý vị cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ngày Đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Quý vị cổ đông quan tâm vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

File đính kèm

Trân trọng!

 Được đăng: 26 Th2 2019 @ 08 : 03

Bình luận đã bị đóng.