Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc

Kính gửi: Quý vị cổ đông công ty cổ phần xây dựng số 7

Công ty cổ phần xây dựng số 7 trân trọng thông báo tới quý vị cổ đông công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc như sau:

  • Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với:

          – Ông Đậu Minh Tuấn – kể từ ngày 09/04/2019

  • Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với:

          – Ông Bùi Việt Anh – kể từ ngày 09/04/2019

Toàn văn Nghị quyết vui lòng xem link dưới đây.

Trân trọng.

Nghị quyết

 

Bình luận đã bị đóng.