Miễn nhiệm – Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Kính gửi: Quý vị cổ đông công ty cổ phần xây dựng số 7

Công ty cổ phần xây dựng số 7 trân trọng thông báo việc bổ nhiệm – miễn nhiệm nhân sự phó Tổng giám đốc Công ty như sau:

  • Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Xuân Trường kể từ ngày 01/04/2019
  • Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thành Công kể từ ngày 01/04/2019

Trân trọng

Link đính kèm

Bình luận đã bị đóng.