Miễn nhiệm – Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Bình luận đã bị đóng.