Ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông công ty cổ phần xây dựng số 7

Công ty cổ phần xây dựng số 7 trân trọng gửi tới quý vị cổ đông thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2019 như sau:

  • Hợp đồng kiểm toán số: 209/HĐKT/TC/NV11 ký ngày 09/05/2019
  • Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
  • Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 và báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Trân trọng.

File đính kèm

Được đăng vào: Th5 9, 2019 @ 08:30

 

Bình luận đã bị đóng.