Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 7

Công ty cổ phần xây dựng số 7 trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

Trước khi thay đổi:

  • Vốn điều lệ: 219.996.540.000 đồng
  • Tổng số cổ phiếu: 21.999.654 cp

Sau khi thay đổi:

  • Vốn điều lệ: 228.793.460.000 đồng
  • Tổng số cổ phếu: 22.879.346 cp

Các tài liệu liên quan:

  • Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐQT ngày 14/08/2019
  • Báo cáo số 380/2019/BC-VC7 ngày 14/08/2019
  • Thông báo số 379/2019/TB-VC7 ngày 14/08/2019

Toàn bộ tài liệu liên quan được kính kèm dưới đây.

Trân trọng.

File đính kèm

Được đăng vào: Th8 14, 2019 @ 13:39

 

Bình luận đã bị đóng.