CBTT thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 7

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105743 ngày 20/09/2019, do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hà nội cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty chúng tôi như sau:

  1. Thông tin trước khi thay đổi:

Vốn điều lệ: 219.996.540.000 đồng

Tổng số cổ phần: 21.999.654

  1. Thông tin sau khi thay đổi:

Vốn điều lệ: 228.793.460.000 đồng

Tổng số cổ phần: 22.879.346

  1. Lý do thay đổi: Thay đổi vốn điều lệ và tổng số cổ phần.
  2. Ngày có hiệu lực: 20/09/2019

Trân trọng.

Link đính kèm

 

Được đăng vào: Th9 20, 2019 @ 16:04

 

Bình luận đã bị đóng.