Bổ nhiệm phó tổng giám đốc Hoàng Anh Tú

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần xây dựng số 7

Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 xin thông báo quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Hoàng Anh Tú như sau:

Bổ nhiệm:

Ông Hoàng Anh Tú

Chức vụ trước khi bổ nhiệm tại công ty: Không

Chức vụ được bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc

Thời gian bắt đầu có hiệu lực: 18/06/2019

Trân trọng

Kèm theo file đính kèm

Được đăng vào: Th6 17, 2019 @ 11:42

Bình luận đã bị đóng.